ZipGenius 6.2.0.2003

ZipGenius 6.2.0.2003

WinInizio Software – Freeware –
ra khỏi 49 phiếu
Editor's Choice Award 5 Stars User Rating
ZipGenius is the absolutely free software for Windows that lets you compress files to almost any kind of archive. ZipGenius supports more than 20 compressed archive formats, including CD/DVD-ROM image files in ISO9660 standard.

Tổng quan

ZipGenius là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi WinInizio Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ZipGenius là 6.3.2.3115, phát hành vào ngày 09/06/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.3.2.3110, được sử dụng bởi 17 % trong tất cả các cài đặt.

ZipGenius đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ZipGenius đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ZipGenius!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có ZipGenius cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại